Prevett Oy - rohkea edelläkävijä


Prevett Oy on eläinlääkintään erikoistunut, vahvasti kasvava kotimainen tukkukauppa. Tehtävänämme on luoda arvoa yrityksille, yhteisöille, ihmisille ja eläimille. Olemme osa eläinlääkkeitä kehittävää Vetcare-konsernia. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 20 milj. euroa ja työllistämme 15 alan ammattilaista.

Autamme eläinlääkäreitä onnistumaan työssään, tapahtuipa työ kiertävänä praktikkona, kunnaneläinlääkärinä, eläinlääkäriasemalla tai vuorokauden ympäri avoinna olevassa eläinsairaalassa. Valikoimamme kattaa kaikki eläinlääkinnässä käytettävät lääkkeet, tarvikkeet ja täydennysrehut. Laajalla tuotevalikoimalla ja tehokkaalla logistiikalla varmistamme, että eläinlääkärit voivat keskittyä olennaiseen – eläinten hyvinvointiin.

Teemme tiivistä yhteistyötä paitsi asiakkaiden, myös kotimaisen ja ulkomaisen toimittajaverkostomme kanssa. Sujuvalla yhteistyöllä varmistamme osapuolten mahdollisuudet keskittyä liiketoimintansa edistämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteemme on olla alan yhdistävä voima eläinten parhaaksi.

Olemme vuosittain mukana erilaisissa eläinlääkinnän tapahtumissa, sekä tuemme Suomessa tehtävää eläinlääketieteellistä tutkimusta. Visionamme on tarjota parempi, turvallisempi ja kestävämpi elämänlaatu seura- ja tuotantoeläimille.

Kasvutarinamme

1976 agronomi Raili Pispa perustaa Prevett Oy:n eläinlääkinnän tarvikkeiden maahantuontia varten. Prevett Oy aloittaa tarvikkeiden myynnin uraa uurtavana suomalaisena yrityksenä. Ensimmäiset tuotteet ovat eläinlääkinnässä käytettäviä instrumentteja, mutta valikoima alkaa laajeta kysynnän myötä myös muihin tarvikkeisiin.

1990 Yliopiston Apteekki ostaa Prevett Oy:n ja nimeksi muuttuu YA-Prevett Oy. Tuotevalikoima laajenee lääkkeisiin aluksi Yliopiston Apteekin kautta.

1992 YA-Prevett Oy:n palveluksessa on kaksi työntekijää ja liikevaihto on 3,2 milj. markkaa.

1996 YA-Prevett Oy saa oman lääketukkukauppaluvan.

2004 YA-Prevett Oy:n palveluksessa on kuusi työntekijää ja liikevaihto on kohonnut jo 2,7 milj. euroon.

2006 YA-Prevett Oy muuttaa kasvun myötä suurempiin tiloihin Yliopistollisen Eläinsairaalan yhteyteen Helsingin Viikkiin.

2013 YA-Prevett Oy muuttaa jälleen isompiin tiloihin Helsingin Pitäjänmäkeen. Yrityksessä työskentelee jo kymmenen ihmistä.

2014 Vetcare Oy ostaa Prevett Oy:n ja nimi palaa nykyiseen muotoonsa.

2018 Liikevaihto nousee ensimmäisen kerran yli 10 milj. euron. Yrityksessä työskentelee 13 henkilöä.