PREVETT OY:N REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Prevett Oy
Y-tunnus: 0105335-8
Osoite: Hiomotie 3 B, 00380 Helsinki
Puhelin: 0207 109 340
asiakaspalvelu@prevett.fi

REKISTERIN NIMI

Prevett Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisterissä ylläpidetään Prevett Oy:n asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Rekisteröidyt luovuttavat tietonsa Prevett Oy:n käyttöön.

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös Prevett Oy:n tiedottamiseen, mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Etunimi, Sukunimi
Sähköpostiosoite
Yritys, Y-tunnus
Vastuueläinlääkärin nimi
Vastuueläinlääkärin tunnistenumero
Laskutusosoite, postinumero, postitoimipaikka
Verkkolaskutiedot
Toimitusosoite, postinumero, postitoimipaikka
Tilaushistoria

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja/tai viranomaislähteistä.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolelle lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia. Henkilötietoja ja tilaustietoja luovutetaan uutiskirjepalvelun tuottajalle, tuotteiden markkinoinnista vastaavalle taholle, kuljetusyhtiöille sekä viranomaisille. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakasrekisterin käyttöoikeus edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Sähköiseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.
Tiedot kerätään tietokantaan, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu asiakasrekisteriin.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen PL 142, 00381 Helsinki. Rekisterinpitäjä tarkistaa rekisteröidyn henkilöllisyyden kuvallisella henkilötodistuksella tarkastuspyynnön saapumisen jälkeen. Tarkastus tapahtuu rekisterinpitäjän toimitiloissa ennen tietojen luovuttamista.
Rekisteröity voi päivittää omia perustietojaan olemalla yhteydessä Prevett Oy:n asiakaspalveluun puhelimitse 0207 109 340 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@prevett.fi. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan taustakysymyksien avulla.
Korjauspyynnön voi tehdä allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.